Home
Videos uploaded by user “Tyezx”
Server.pro #37: Hướng dẫn làm BedWars
 
12:59
IP Server: McTPpro.aternos.me Plugins: https://dev.bukkit.org/projects/bedwars ================== Follow Me: https://www.facebook.com/gtpoff.3 Follow bin: https://www.youtube.com/channel/UCOHpKUMKhLwq_1Tr_3Efn6g https://www.facebook.com/PhucThinhEndercatman?fref=ts Muốn làm sign khi ấn vào sẽ dịch chuyển qua lobby map bạn đã tạo: [BW] (tên map bạn đã tạo)
Views: 7979 Tyezx
[Minecraft] server.pro #7: Hướng dẫn cài SkinsRestorer
 
04:53
Mình cần phải cho newbie xài dc /skin Permissions: skinsrestorer.playercmds
Views: 3583 Tyezx
[Minecraft] server.pro #15: LobbyCompass (Phải cần SuperLobby)
 
09:02
Link Spigot: https://www.spigotmc.org/resources/lobbycompass.23544/ Bukkit: https://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/lobbycompass/ Chúc các bạn thành công :)
Views: 2107 Tyezx
[Minecraft] server.pro #12: Tạo 1 server mới và cài plugins (Mất Premium rùi huhu)
 
03:09
Mình đã tạo server mới mất Premium rùi mong ae thông cảm
Views: 555 Tyezx
[Minecraft] server.pro #9: PowerRanks!!!!
 
07:12
Mình sẽ hướng dẫn làm permissionsEx
Views: 6985 Tyezx
[Minecraft] server.pro #8: Hướng dẫn tạo thêm kit cho server
 
09:48
Bạn nào làm dc nhớ like và sub cho mình nhé
Views: 9380 Tyezx
[Minecraft] Server.pro #6: HƯớng dẫn cài và sử dụng WorldEdit & WorldGuard
 
07:08
Link nhạc: https://www.youtube.com/watch?v=YnwsMEabmSo
Views: 4271 Tyezx
Minecraft Server Tutorials #18:Tạo 1 Server Spigot
 
09:35
Cài spigot: https://tcpr.ca/downloads/spigot ----------------------------------------------------- Lệnh (Mã): http://pastebin.com/KkJmY5Sb ----------------------------------------------------- ▒█░░░ ▀█▀ ▒█░▄▀ ▒█▀▀▀   ▒█░░░ ▒█░ ▒█▀▄░ ▒█▀▀▀   ▒█▄▄█ ▄█▄ ▒█░▒█ ▒█▄▄▄   ░█▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀▄ ▒█▄▄█ ▒█▒█▒█ ▒█░▒█ ▒█░▒█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄▀ ▒█▀▀▀█ ▒█░▒█ ▒█▀▀█ ▒█▀▀▀█ ▒█▀▀█ ▒█▀▀█ ▀█▀ ▒█▀▀█ ▒█▀▀▀ ░▀▀▀▄▄ ▒█░▒█ ▒█▀▀▄ ░▀▀▀▄▄ ▒█░░░ ▒█▄▄▀ ▒█░ ▒█▀▀▄ ▒█▀▀▀ ▒█▄▄▄█ ░▀▄▄▀ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄█ ▒█▄▄█ ▒█░▒█ ▄█▄ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄
Views: 166 Tyezx
[GRASSMINEVN] PvP Cùng với Admin trong server #1
 
07:14
======================== Cảm ơn các bạn đã xem video này, video chỉ mang tính chất giải trí, mình hack là chĩ để pvp chứ mình không bug gì cả.... ======================== Follow Me: https://www.facebook.com/buiphuchung209 IP Server: Grassminevn.com Thể loại: - SkyBlock - Survival - Prison
Views: 224 Tyezx
Server Tutorial #44: FakeSlots Tăng thêm người chơi 12-2000
 
03:12
Chúc các bạn thành công!!! Nhớ Like - Share - Subscribe video của mình để mình có nhiều động lực để làm video nha!!!! ----------------------------------------------------------------- Thông tin của mình: Facebook: https://www.facebook.com/hung.bui.2006 Youtube: https://www.youtube.com/gtpoff Links: https://dev.bukkit.org/projects/fakeslots https://www.spigotmc.org/resources/fakeslots.36205/ Thank mọi người vì đã xem video =)!!!
Views: 75 Tyezx
Server Tutorial #38: NameTagEdit
 
03:48
Link Download: https://www.spigotmc.org/resources/nametagedit.3836/ Website: https://mctpmc.wixsite.com/mctp IP Server: hungbui.aternos.me =====================
Views: 275 Tyezx
Channel mới của mình
 
02:37
Making Video With: Endercatman Feddy McHuy++ Buy Bandicam (www.bandicam.com/buy/) Endercatman++ McHuy+ ------------------------------------------------ Thank You For View This Video!!!
Views: 27 Tyezx
[Minecraft] Server.pro #4: Hướng dẫn sử dụng shopkeeper
 
03:33
Chúc ae thành công :)
Views: 714 Tyezx
Server.pro #25: Xem binbon xây steve và hướng dẫn Rankup (Prison)
 
16:26
Link Rankup: https://www.spigotmc.org/resources/rankup.17933/ Link PremissionsEx: https://dev.bukkit.org/projects/permissionsex ------------------------------------------- IP: mc11msk.mcserv.me
Views: 325 Tyezx
[Minecraft] server.pro #21: Giới thiệu Server Mình
 
03:45
IP Server: Mc11msk.mcserv.me Thể loại: Skyblock
Views: 372 Tyezx
Server Tutorial #41: Thang Máy Cực chất Elevator
 
08:22
Link: https://www.spigotmc.org/resources/elevators.12083/ Follow Me: https://www.facebook.com/gtpoff.2 Group https://www.facebook.com/groups/mctppro/ Follow Binbon https://www.facebook.com/PhucThinhEndercatman?fref=ts
Views: 136 Tyezx
[Minecraft] server.pro #13: MOTDColor đổi motd cho server bạn
 
05:25
Link plugins MOTD Color: https://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/motdcolor/
Views: 672 Tyezx
[Minecraft] server.pro #22: Hướng dẫn sử dụng SuperTrails (Làm Hiệu Ứng)
 
06:26
Link SuperTrails: https://www.spigotmc.org/resources/supertrails.1879/
Views: 870 Tyezx
Server.pro #36: Shopkeeper có tên màu???
 
07:43
Follow Me: https://www.facebook.com/gtpoff.3 https://www.facebook.com/gtpoff.2 ======================== Đặc biệt cho GamingVN https://www.youtube.com/channel/UCpI1fPirMANpHw--t1jNN9w ========================
Views: 313 Tyezx
Server Tutorial #44: OreGen2 & OreGenator
 
03:41
Link OreGen2 https://dev.bukkit.org/projects/oregen2 Link OreGenator: https://dev.bukkit.org/projects/oregenerator +-------------------------------------------+ ME: https://www.facebook.com/gtpoff.2 - FaceBook https://www.youtube.com/gtpoff - YouTube
Views: 192 Tyezx
Server.pro #31: Cúp gỗ đào dc bedrock
 
03:17
IP: mc11.mcserv.me ---------------------------------------
Views: 449 Tyezx
Server.pro #35: hướng dẫn lại PermissionsEx
 
06:00
Link: ================== Follow Me: https://www.facebook.com/gtpoff.3
Views: 235 Tyezx
[Minecraft] server.pro #10: NBTEditor
 
04:41
NBTEditor để đổi tên đồ vật
Views: 1157 Tyezx
Server.pro #29: HACK MORE THAN 10 PLUGINS ON A FREE SERVER!
 
04:38
My Server: mc11.mcserv.me ---------------------------------------------------- https://www.facebook.com/phuchungtp https://www.facebook.com/phuchung.gaming.3
Views: 595 Tyezx
Server.pro #33: Hướng dẫn đổi chat
 
04:50
Link: https://dev.bukkit.org/projects/essentials IP: mc11.mcserv.me ====================== https://www.facebook.com/gtpoff.3
Views: 186 Tyezx
Server.pro #28: How to update time 999999years
 
05:58
My Server: Mc11.mcserv.me --------------------------------------------------------- Follow Me: https://www.facebook.com/phuchungtp https://www.facebook.com/phuchung.gaming.3 Nhớ like và subscribe cho mình nha
Views: 746 Tyezx
SINH TỒN CHỈ VỚI 1 BLOCK??? | Minecraft Challenge #1
 
11:05
IP: mc11.mcserv.me ====================
Views: 3183 Tyezx
Hướng dẫn chơi Liên Quân Mobile trên PC (Máy tính) bằng Nox
 
06:52
Link Nox: Chưa có ------------------------------------------ Follow Me: https://www.facebook.com/PhucHungTP https://soundcloud.com/ph-c-h-ng-gaming https://www.youtube.com/gtpoff https://plus.google.com/104768194548556502524?hl=vi ------------------------------------------------------
Views: 154 Tyezx
[Minecraft] server.pro #19 | Part 2: Hướng dẫn sử dụng Ce
 
07:43
Link: https://dev.bukkit.org/projects/custom-enchantments Server server.pro
Views: 263 Tyezx
[Minecraft] server.pro #20: Hướng dẫn sử dụng PermissionsEx
 
11:01
Mình quay lại là vì có bạn nói video kia ko làm dc IP: mc11.serv.nu /pex group (rank bạn muốn tạo) create /pex group (rank bạn đã tạo) prefix (bạn thích) &1-Màu xanh da trời đậm - &2-Màu xanh lá đậm &3-Màu xanh lơ - &4-Màu đỏ đậm &5-Màu tím - &6-Màu cam &7-Màu xám - &8-Màu xám đậm &9-Màu xanh da trời đậm hơn - &a-Màu xanh lá &b-Màu xanh da trời - &c-Màu đỏ &d -Màu hồng - &e-Màu vàng &f-Màu trắng --------------------------------------------------------------------------------- &k-Hiệu ứng - &l-Đậm &m-gạch thẳng - &n-Gạch dưới &oNghiên
Views: 232 Tyezx
[Minecraft] server.pro #23: Hướng dẫn sử dụng và config BossShop
 
14:37
Link BossShop: https://dev.bukkit.org/projects/bossshop IP SERVER MC11: mc11-nw.serv.nu
Views: 655 Tyezx
Server Tutorial #39: PlayerPoints
 
07:41
Link Plugins: https://dev.bukkit.org/projects/playerpoints mctppro.aternos.me ================================== Follow: https://www.facebook.com/gtpoff.2 https://www.youtube.com/gtpoff
Views: 131 Tyezx
[Minecraft] server.pro #2: hướng dẫn cài plugins
 
03:44
Join server với mình
Views: 7873 Tyezx
BlockDrop Prison #2 || Đi Mine Cùng Với Rồng Con
 
18:31
IP: play.bosscraftmc.net AE nhớ vào chơi nha vui lắm
Views: 75 Tyezx
[Minecraft] server.pro #14: Towny
 
12:50
Link: http://towny.palmergames.com/ Chúc các bạn thành công
Views: 550 Tyezx
Server.pro #34: Hướng dẫn làm rương rộng hơn!!!
 
03:18
IP: mc11.mcserv.me ================= https://www.facebook.com/gtpoff.2 https://www.facebook.com/gtpoff.3
Views: 106 Tyezx
Server.pro #27: How to get free credits
 
03:49
Server.pro IP: mc11.mcserv.me ------------------------------------------- https://www.facebook.com/phuchung.gaming.3 Lâu lâu mình rảnh đời quay cho vui =)
Views: 3314 Tyezx
[Minecraft] server.pro #11: NBTEditor, Boss
 
09:33
Cách làm boss
Views: 808 Tyezx
Server Tutorial #40: CrackShot làm súng
 
06:22
Plugins Download: https://dev.bukkit.org/projects/crackshot IP: mctppro.dddns.net ====================
Views: 192 Tyezx
[Minecraft] Survival #1: Xây nhà, chặt gỗ...
 
10:01
Nếu bạn nào thích thỉ like và suc cho mình nhé!! IP: GamingTP.myserver.gs
Views: 88 Tyezx
[Minecraft]  Server.pro #1: hướng dẫn tạo server
 
05:13
Survival: https://www.youtube.com/watch?v=lgdcIQ9U8hA ┌─┐ ─┐☮ │▒│ /▒/ │▒│/▒/ │▒ /▒/─┬─┐ │▒│▒|▒│▒│ ┌┴─┴─┐-┘─┘ │▒┌──┘▒▒▒│ └┐▒▒▒▒▒▒“”
Views: 2484 Tyezx
[Minecraft đơn] Hướng dẫn 5 lệnh cơ bản hấp dẫn
 
15:16
»1. Xp Farm Lệnh: /setblock ~ ~ ~ mob_spawner 0 replace {EntityId:ThrownExpBottle,SpawnData:{CustomName:"EXP",CustomNameVisible:1},SpawnCount:999999} --------------------------------------------------------------------------- »2. Shop Dân Làng Link: https://minecraftcommand.science/shop-generator Tạo xong nhớ copy lệnh --------------------------------------------------------------------------- »3. Lightning Sword Link: http://pastebin.com/index/ba5Bqhtm Khi làm ra cuốn sách nhớ Lấy cây kiếm vàng ra nha --------------------------------------------------------------------------- »4. Giá để giáp Link: http://haselkern.com/Minecraft-ArmorStand/ Làm xong có lệnh nhớ copy mới dc Bạn có thể đổi theo ý mình thích --------------------------------------------------------------------------- »5. Chiếc xe Link: https://ijaminecraft.com/cmd/driveable_cars/ Mình cũng đã hướng dẫn bạn chạy xe rùi đó ▒█░░░ ▀█▀ ▒█░▄▀ ▒█▀▀▀   ▒█░░░ ▒█░ ▒█▀▄░ ▒█▀▀▀   ▒█▄▄█ ▄█▄ ▒█░▒█ ▒█▄▄▄   ░█▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀▄ ▒█▄▄█ ▒█▒█▒█ ▒█░▒█ ▒█░▒█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄▀ ▒█▀▀▀█ ▒█░▒█ ▒█▀▀█ ▒█▀▀▀█ ▒█▀▀█ ▒█▀▀█ ▀█▀ ▒█▀▀█ ▒█▀▀▀ ░▀▀▀▄▄ ▒█░▒█ ▒█▀▀▄ ░▀▀▀▄▄ ▒█░░░ ▒█▄▄▀ ▒█░ ▒█▀▀▄ ▒█▀▀▀ ▒█▄▄▄█ ░▀▄▄▀ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄█ ▒█▄▄█ ▒█░▒█ ▄█▄ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄
Views: 122 Tyezx
[Minecraft] server.pro #24: Giới thiệu server TeamTeam
 
04:57
IP: teamteam.myserver.gs ---------------------------------------- Facebook: https//www.facebook.com/phuchungtp Facebook Mc11Team: facebook.com/mc11network Facebook binbon facebook.com/endercatman
Views: 115 Tyezx
Giới thiệu sv lmhtgame
 
04:44
IP: lmhtgame.serv.nu Nhớ vào chơi nha anh em
Views: 78 Tyezx
GIỚI THỊU SV HTPCRAFT | Minecraft
 
06:38
Ip Server: play.htp-craft.tk ======================
Views: 73 Tyezx
Ϯοр 5 ϻv Ϧαγ!!! [GϮP Release]
 
18:48
1.Alan Walker - Alone (We Rabbitz Remix) https://www.youtube.com/watch?v=klbfv0gmtlE 2.Alan Walker - Fade https://www.youtube.com/watch?v=bM7SZ5SBzyY 3Alan Walker -.Force https://www.youtube.com/watch?v=xshEZzpS4CQ 4.Elektronomia - SkyHigh https://www.youtube.com/watch?v=TW9d8vYrVFQ 5.Tobu & Itro - SunBurst https://www.youtube.com/watch?v=4lXBHD5C8do
Views: 365 Tyezx
[Minecraft] server.pro #24: Sửa download của PowerRanks
 
04:48
https://www.server.pro ----------------------------------- Follow Me: https://www.fb.com/phuchungtp https://www.fb.com/phuchung.gaming.3 Follow binbon: https://www.fb.com/endercatman.27
Views: 163 Tyezx
Hướng dẫn làm một logo cho kênh của bạn
 
04:43
Web tạo logo: https://www.cooltext.com ------------------------------------------- Follow Me: https://www.fb.com/phuchung.gaming.3 https://www.fb.com/phuchungtp
Views: 29 Tyezx

Pubg Forums Xbox Can Be Fun for Everyone

You need to compose an interesting and appealing profile, post a decent and recent photo and so forth. If youve got specific feedback for things we might change to create the system better, weve got forums for that. Our forums and internet chat area are a terrific place to meet and interact with different members.

Top Pubg Help Guide!

Essentially, youre a group of MacGyvers in a pressure-cooker circumstance. When there is another player close by, attempt to steer away from him while locating a home to enter. Virtually every pubg items good trivia player would know the response to the very first question, which makes it a bit too quick. To further validate that the 2 games have the exact viewership core, lets look at the very best channels for each. When it has to do with competitive team gaming, teamwork is extremely important if youd like to win.
Our apps are overlays giving you more info about the game to assist you produce your own strategy. The desperado crate program comprises some totally free demo videos to genuinely show off the technology, and it lets you know how to allow the settings to turn it on. When you check in for your flight on the internet, youll observe a box that asks in case you require special help. People today wind up on websites that are for different jurisdictions, on private websites that charge them for desperado crate forms that the government provides for free, or on forums or websites which give them anecdotal and frequently incorrect info. You might guest post your content with a different author to expose yourself to that individuals followers with the hope that a number of them will also follow you, and that is going to grow your list faster. Content linked to specialist interests like local areas isnt always commercially viable for general release, but might get a paying audience pubg items if distributed locally.
The same is true for paragraph styles. You keep contemplating the simple fact that youve arrived at the airport a few hours ahead of your flight leaves and you dont desperado crate need some useful stranger hanging around all that moment, rolling you to and from the restroom or sitting around while youve got a beer in the neighborhood airport pub. Actually, among the main reasons KeSPA existed at all was to run Proleague as an advertising vehicle for its constituent company teams. The very best idea is to simply keep nibbling on toast.
The question doesnt need to be long to be a fantastic question necessarily. Both questions are pubg items excessively short, however, and dont permit the prospect for a player with advanced knowledge to answer the question before a typical player. Demographic questions have their place and desperado crate dont will need to get included in whatever you do and ensure the questions that you ask have no ulterior motive.
Using Pubg Help

Firstly you should register an account on their site before you can begin earning skins. Done you experience an account on Gankit! You dont need to devote a lot of money on production. Like every business, an audio licensing company will take time to construct. The shack pubg items strategy, nevertheless, is a more extreme variant of the above mentioned.
As soon as you begin another job, it takes approximately 15 minutes, typically, to return to your principal undertaking. Do everything you can to work on a single task at one time and mute all potential distractions. Get acquainted with your community better pubg items before, during and following a practice. You might get unexpected outcomes. Current online search results dont make it quite effortless. Losing weight is often minimal.

An internet dating site devoted to health buffs for example, is pretty much enjoy a health club, but for the treadmill of course. If you prefer the most accurate price check, conduct the initial two methods and youll be helpful to go. There are several tier lists to help you decide which heroes you ought to be placing your time into, and thus dont take the word of the very first list you read. Instead, youre restricted to the amount of weapons and items you may carry at the same time. Especially if the quantity of players playing from PC proceeds to increase.
Pubg Forums Xbox Can Be Fun for Everyone

Its possible for you to reconnect at any point in a match youve left provided that you dont have a leaver penalty. There is no purpose in setting a question which everyone will know the response to. Another very good suggestion for your writing quiz questions is to attempt to keep the questions interesting. There are lots of totally free quiz questions online, but nevertheless, it can have a very long time to compose a great quiz and guarantee the answers are accurate so it can be well worth buying a pre-made quiz online. If a person doesnt know the answer, they ought to want to understand.
You will need to talk with your friend. If its not, attempt to stay friends with your initial friend. Not everybody is likely to get along so concentrate on the folks who have proven to be your true friend. In life, it is quite normal for individuals to have different friends and see them on various occasions.
If you disconnect during a competitive match, attempt to reconnect as soon as possible and complete the match. Of course whenever youre building the ideal team youll want the best heroes in the game. All it needed was a group of lemmings ready to have a beating.
Games unfortunately are a luxury and not a necessity, so they are most likely likely to be among the very first things to think about when deciding where you have to cut back on so far as your budget is concerned. In case you go over 100, youre out of the game. Finally, the play constricts to a very small area for the last showdown between the rest of the players there can only be one winner! Some players may discover that reinstalling PUBG is also essential. Many players can resolve their crashes by temporarily removing all graphics card overclocking. It is possible to always try out working with your fellow players and us Blue Posters here in order to get the reason for your tech issue.